Eesti topograafiline kaart. 1:50 000. 1935-1939.
Naissaar. 1936.

НазадНазад